Tiệm bánh Ngọc Ánh

 Địa chỉ: 137/3 Trần Hữu Trang, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

 Điện thoại: 0908.538.380

 Di động: 0903.783.628

 Email: banhkemngocanh137@gmail.com